Serveis tècnics i assessorament en treballs Topogràfics, Agrícoles, Forestals i MediambientalsAGTOP

C/ Beat Miró,11
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
Email: agtop@agtop.cat
GPS: X:441064 Y:4675974 UTM 31N ETRS89
Nom
Telèfon
Adreça
Codi Postal
Població
e-mail
Comentaris
Compra d' equips topogràfics per la millora de l'activitat portada a terme per Agtop.
Projecte de millora de l'empresa Enginyeria topogràfica i agrícola Euro Nord, 21, SL
Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Leader

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural    Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


AGTOP, Enginyeria Agrícola i Topogràfica Euro Nord-21 S.L.P.

C/ Beat Miró, 11
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona)
Tel. 972 722 330. / Fax 972 721 052.
agtop@agtop.cat